OTAAME.COM | ดูการ์ตูน ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย ดูซีรี่ย์ออนไลน์แทงบอลออนไลน์ Responsive image Responsive image Responsive image สล็อตออนไลน์ เกมสล็อต แทงบอล คาสิโนสดChobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 1-24+OVA พากย์ไทย [จบแล้ว]

ตัวอย่าง
Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 1-24+OVA พากย์ไทย [จบแล้ว]

ดูเรื่อง Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 1-24+OVA พากย์ไทย [จบแล้ว]

เรื่องย่อ เป็นเรื่องของเด็กบ้านนอกผู้ชายคนหนึ่งจากฮอกไกโด ชื่อ Hideki เข้ามาเรียนและหางานทำในโตเกียว ในสมัยที่ Persocon (ภาษาญี่ปุ่นใช้เรียก Personal Computer) ถูกออกแบบให้มีรูปร่าง หน้าตา สวยงาม ทำงานแทนคนได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะเป็นหุ่นยนต์ผู้หญิง ซึ่งมีราคาแพงมาก Hideki ก็เป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร และไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลย แต่ก็อยากมีไว้ใช้เหมือนคนอื่นๆ และแล้ว Hideki ก็พบ Persocon ที่มีคนมาทิ้งไว้ที่กองขยะ เขาก็เก็บมาใช้ และตั้งชื่อว่า ชิ เพราะครั้งแรกที่เปิดใช้งาน เธอพูดได้แต่คำว่า ชิ

Credit :

ผู้ชมเข้า : 8.56K ครั้ง

WATCH ONLINE & DOWNLOAD

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 9.5 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 18.5 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 24 พากย์ไทย จบ

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 24.5 พากย์ไทย

สำรอง1

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 9.5 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 18.5 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 24 พากย์ไทย จบ

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 24.5 พากย์ไทย

สำรอง2

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 9.5 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 18.5 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 24 พากย์ไทย จบ

Chobits ดิจิตอลเลดี้ ตอนที่ 24.5 พากย์ไทย

ป้ายกำกับ

Chobits ดิจิตอลเลดี้ Sci-Fi Comedy Drama Romance Ecchi Seinen พากย์ไทย จบแล้ว