otaame

Arknights Reimei Zensou ซับไทย


ในดินแดนเทอร์รา ภัยธรรมชาติที่ไม่ทราบสาเหตุได้เกิดขึ้นอย่างไม่ปกติในหลายพื้นที่ ดังนั้น คนส่วนใหญ่ เพื่อที่จะหลีกหนีจากภัยธรรมชาติเหล่านั้น ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองที่เคลื่อนตัวที่พัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Originium ที่ทิ้งไว้เบื้องหลังความหายนะดังกล่าว ได้นำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของอารยธรรมอันเนื่องมาจากพลังงานมหาศาลของพวกมัน แต่มันก็นำอย่างอื่นมาด้วย – โรคที่รักษาไม่หายที่เรียกว่า Oripathy เนื่องจากร่างกายของผู้ที่มี Oripathy ค่อยๆ ตกผลึกและกลายเป็นแหล่งการติดเชื้อใหม่ในช่วงเวลาแห่งความตาย ในหลายประเทศ ผู้ติดเชื้อจึงถูกกดขี่ข่มเหงภายใต้ระบอบการแบ่งแยกและการบังคับใช้แรงงาน บรรดาผู้ถูกกดขี่จากรัฐบาลเริ่มก่อกบฏ โรดส์ไอส์แลนด์ บริษัทยาที่ค้นคว้าวิธีรักษาโรคโอริพาที จับมือพวกเขาและเริ่มพิชิตชัยชนะโดยพยายามช่วยเหลือผู้คนทั้งหมดให้พ้นจากโรคนี้