Angolmois: Genkou Kassenki ซับไทย


Angolmois: Genkou Kassenki : ราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่น่ากลัวมาจากฝั่งตรงข้ามของมหาสมุทร … Angolmois Genkou Kassenki ซับไทย เหตุการณ์ใหญ่ “Genkou” ที่สั่นคลอนญี่ปุ่นในยุคกลางกำลังถูกวาดขึ้นอย่างแยบยลในระหว่างอนิเมะประวัติศาสตร์เรื่องนี้ควบคู่ไปกับจุดเริ่มต้นของซามูไร!


ชื่อเรื่อง
หมวดหมู่ anime NAZ ซับไทย A

หมวดหมู่